Kyffin yn China

Written by   in 

Ar Ebrill 18 yn ninas Xi`an yn China bu Anita Ma yr arlunydd ac awdur yn lansio ei llyfr ar fywyd a gwaith Syr Kyffin Williams-hwn yw’r llyfr cyntaf yn y byd i’w gyhoeddi mewn Mandarin ynglŷn â gwaith prif arlunydd Cymru’r ugeinfed ganrif. Dywedodd David Meredith, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Syr Kyffin Williams, “braint fawr i mi oedd cael cynorthwyo Anita Mai lansio ei llyfr yn Xi`an-wrth i Anita gyflwyno gwaith yr athrylith John Kyffin i gynulleidfa newydd yn China”

Patagonia

Written by   in 
Patagonia Bydd cyfeillion Syr Kyffin yn y Wladfa yn dathlu’r Canmlwyddiant.

Galeri Thackeray, Kensington, Llundain

Written by   in 
Galeri Thackeray, Kensington, Llundain Arddangosfa Mai 2018 Tra’n dathlu eu penblwydd yn 50 hefyd yn dathlu canmlwyddiant Syr Kyffin Williams gyda arddangosfa o weithiau arbennig Kyffin Williams o gasgliad preifat.

Yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy

Written by   in 
Yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy Arddangosfa Dathlu Canmlwyddiant Syr Kyffin Williams Mai 5- 30 Mehefin, 2018

Amgueddfa Ysgol Highgate &The Highgate Literary and Scientific Institution, Llundain

Written by   in 
Kyffin Williams: Paper to Palette Knife 14 Medi  – 7 Hydref 2018

Ysgol Highgate, Llundain

Written by   in 
Ysgol Highgate, Llundain Arddangosfa’r canmwlyddiant, Medi 2018

Oriel Tegfryn, Porthaethwy

Written by   in 
Oriel Tegfryn, Porthaethwy arddangosfa Mai 2018

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Written by   in 
Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog, Pwllheli Cyfres o ddigwyddiadau i nodi canmlwyddiant Syr Kyffin Williams. Yn ystod 2018.

Y Senedd, Bae Caerdydd

Written by   in 
Y Senedd, Bae Caerdydd arddangosfa Hydref 2-31 Hydref, 2018

MOMA, Machynlleth

Written by   in 
MOMA, Machynlleth I gofio Syr Kyffin – y noddwr arddangosfa Ebrill 24 – Mehefin 23, 2018.